Art Studio

Specialiștii studioului sunt fermi că orice copil este talentat.
Numai atitudinea corectă poate evalua just capacitățile artistice ale copilului.
La astfel de activități discipolii vor urma
copii4

  • să minuiască creionul și pensulă
  • să aprecieze și să gesizeze culorile
  • să se familiarizeze cu legile și genuile pictirii

Dar scopul principal al activităților de a stimula interes față de studierea picturii și a frumosului.

1 lună de fregvența ocupaților:

2 ori în săptămînă
480 lei

 

Înregistrați-vă la curs de încercare

A se înregistra
la ora de încercare

Numele*

E-Mail*

Telefon*

Varsta copil*

×